فواید دوزبانگی

نوزادان دو زبانه سریعتر از نوزادان یک زبانه زبان می آموزند: مطالعه دانشگاه ملی سنگاپور

مطالعه ای که روی حدود 70 نوزاد در سنگاپور انجام شد نشان داد که یادگیری دو زبان از همان ابتدا به نوزادان کمک می کند هر زبان را بهتر یاد بگیرند

7 چالش و راه حل برای تربیت کودک دوزبانه

والدینی که می خواهند فرزندان خود را برای صحبت به زبان دوم تربیت کنند ، می توانند چیزهای زیادی را از آن دسته از خانواده ها یاد بگیرند که در تربیت فرزندان دوزبانه موفق بوده اند. با این حال ، همچنین فکر می کنم که بسیاری از والدین را می توان یافت که فرزندانشان بزرگ شده اند و به زبان دوم تسلط ندارند. شنیدن نظرات بزرگسالان یک زبانه که در یک خانواده چند زبانه بزرگ شده اند به همان اندازه مهم است.

پرورش کودک دوزبانه کندوکیدز یزد

چگونه فرزندی دو زبانه پرورش دهیم؟

در این مقاله می خواهیم به نکات مهم درباره آموزش کودک دو زبانه بپردازیم.

کارتون های دوزبانه

پرورش کودک دوزبانه با کارتون و انیمیشن

کارتون ها چگونه می توانند در آموزش زبان به کودکان مفید باشند؟